Nasze dobre strony:

Nasze strony

Aparaty do terapii TECAR

 

W przeciwieństwie do tradycyjnej diatermii, Terapia TECAR polega na aplikowaniu energii do tkanek poprzez bezpośredni kontakt elektrod z ciałem pacjenta. Sposób działania na organizm człowieka zależy od przewodności elektrycznej tkanek, która decyduje o głębokości penetracji energii pola elektrycznego o częstotliwości radiowej.

 

Jak działa terapia TECAR?

 

 

Nazwa TECAR pochodzi od hiszpańskiego zwrotu [Transferencia Electrica Capacitivia Resistivia], oznaczającego „pojemnościowo-oporowy transfer prądu”.  W polskiej literaturze często można spotkać się również z określeniami: diatermia rezystancyjno-pojemnościowa, diatermia długofalowa lub zabiegi RF.

 

 

W przeciwieństwie do tradycyjnej diatermii terapia TECAR polega na aplikowaniu energii do tkanek poprzez bezpośredni kontakt elektrod z ciałem pacjenta. Sposób działania na organizm człowieka zależy od wybranego trybu pracy urządzenia i przewodności elektrycznej tkanek, które decydują o głębokości penetracji energii w ciele pacjenta.

 

 

 

Więcej o terapii TECAR

Aparaty do terapii TECAR