Nasze dobre strony:

Nasze strony

Aparaty do terapii TECAR

W przeciwieństwie do tradycyjnej diatermii, Terapia TECAR polega na aplikowaniu energii do tkanek poprzez bezpośredni kontakt elektrod z ciałem pacjenta. Sposób działania na organizm człowieka zależy od przewodności elektrycznej tkanek, która decyduje o głębokości penetracji energii pola elektrycznego o częstotliwości radiowej.

Aparaty do terapii TECAR